Nasze uczennice (razem z p. wicedyrektor Lucyną Stefańską) uczestniczyły w otwarciu Wystawy czasowej: „Letnie obozy wojskowe w Solcu Kujawskim w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Niezależnie od dni wolnych od zajęć dydaktycznych, nasi uczniowie są zaktywizowani i zaangażowani.