Informacje dla kandydatów do szkoły branżowej

                      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia

W  Branżowej Szkole I Stopnia uczniowie – młodociani pracownicy z dniem rozpoczęcia nauki w szkole podpisują z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Młodociani pracownicy do szkoły w I klasie uczęszczają trzy dni w tygodniu, a dwa dni  do pracodawcy. W szkole realizowane są przedmioty ogólnokształcące, natomiast przedmioty zawodowe są realizowane na kursach zawodowych. Każdy uczeń bierze udział w kursach, które są  organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Kandydaci, którzy mają problem ze znalezieniem pracodawcy, mogą kontaktować się w tej sprawie z sekretariatem szkoły. Pomagamy w znalezieniu praktyk. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub mailowo.