Projekt „Moja przyszłość 2”

Uchwała nr 2292020 Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Moja Przyszłość 2

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Moja Przyszłość 2”

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – oświadczenie dotyczące wizerunku