Historia Szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim utworzono na bazie istniejących w Solcu dwóch szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Księcia Przemysława. Każda z tych szkół miała swą odrębną historię, własne tradycje i sukcesy, ale obie zawsze były związane z dziejami i rozwojem Solca.

Historia ZSOiE

 • 1945 – utworzono Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne (szkoła prywatna) 
 • 1947 – zmiana nazwy: Prywatna Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego Miejskiej Rady Narodowej 
 • 1949 – zmiana nazwy: Średnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego 
 • 1950 – zmiana nazwy: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego 
 • 1957 – przyjęto nazwę szkoły jedenastoletniej: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące 
 • 1958 – przeniesiono Liceum do nowego budynku przy ul. 29 Listopada 7 
 • 1973 – nadano Liceum imię Mikołaja Kopernika 
 • 1999 – powołano Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

Historia ZSZ

 • 1945 – utworzono Państwową Szkołę Komunikacyjną 
 • 1958 – rozdzielono w/w szkołę na: Zasadniczą Szkołę Samochodową i Przyzakładową Szkołę Samochodową przy Kujawskich Zakładach Naprawy Samochodów 
 • 1962 – przeniesiono Zasadniczą Szkołę Samochodową do Bydgoszczy oraz powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących przy Kujawskich Zakładach Maszyn Budowlanych ZREMB 
 • 1963 – powołano Technikum Mechaniczne dla Pracujących 
 • 1972 – przeniesiono Przyzakładową Szkołę Samochodową przy KZNS do Bydgoszczy 
 • 1991- powołano Zespół Szkół Zawodowych: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Mechaniczne dla Pracujących 
 • 1999 – ZSZ nadano imię Księcia Przemysława
 • 1 września 2004 powołano do życia Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Opracowała: mgr Jola Barabasz