Stypendyści 2022/2023

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Jakub Wojciechowski – kl. 3c T
– Aleksandra Gliwińska, kl. 4a LO

Stypendyści 2021/2022

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Jakub Wojciechowski – kl. 2c T
– Aleksandra Gliwińska, kl. 3a LO
– Katarzyna Słowińska – kl. 3b LO
– Paweł Magdziński – kl. 3d T

Stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– Dominika Gajewska kl. III a LO

Stypendyści 2020/2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

– Aleksandra Gliwińska, kl. II a LO

– Dawid Bartoszek, kl. III b LO

– Paweł Dębowski, kl. IV d T

Stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– Natalia Krzemieniecka kl. III b LO

Stypendyści 2019/2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

– Dawid Bartoszek, kl. II b LO

– Paweł Dębowski, kl. III d T

Stypendyści 2018/2019

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

– Daria Bogucka kl. III b LO

– Paweł Dębowski kl. II d T

Stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– Oliwia Wiśniewska kl. III b LO