Maturzyści, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  1. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf
  2. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
  3. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
  4. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190826%20EM%20Informacja%20o%20sposobie%20organizacji%20i%20przeprowadzania%202019_2020.pdf
  5. https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/