OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:

Liceum Ogólnokształcące – warunki przyjęcia do szkoły:

Punktacji podlegają następujące przedmioty na świadectwie szkoły podstawowej:

  • Profil wojskowy – nowość : język polski, matematyka, język obcy, historia.
  • Profil biologiczno – chemiczny: język polski, matematyka, język obcy, biologia.
  • Profil humanistyczny: język polski, matematyka, język obcy, historia.

Technikum – warunki przyjęcia do szkoły:

Punktacji podlegają następujące przedmioty na świadectwie szkoły podstawowej:

  • Technik mechatronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka;

Branżowa Szkoła I Stopnia – warunki przyjęcia do szkoły:

Punktacji podlegają następujące przedmioty na świadectwie szkoły podstawowej:

  • Klasa wielozawodowa: język polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

Uwaga!
Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy pobrać ze strony szkoły pod adresem: http://zsoizsolec.edu.pl/ – zakładka Rekrutacja/Formularze rekrutacyjne

Wypełniony komplet dokumentów należy składać w sekretariacie ZSOiZ w Solcu Kuj. ul. 29 Listopada 7, pokój nr 45 (I piętro) lub przesłać drogą elektroniczną na email: sekretariat@zsoizsolec.edu.pl
Informacja telefoniczna pod numerem:  52 387 13 09.