OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:

Liceum Ogólnokształcące – warunki przyjęcia do szkoły:

Punktacji podlegają następujące przedmioty na świadectwie szkoły podstawowej:

    • Profil wojskowy z elementami dyplomacji : język polski, matematyka, język obcy, historia.
    • Profil biologiczny z elementami ratownictwa przedmedycznego: język polski, matematyka, język obcy, biologia.
    • Profil humanistyczny z elementami edukacji medialnej i dziennikarskiej: język polski, matematyka, język obcy, historia.

Technikum – warunki przyjęcia do szkoły:

Punktacji podlegają następujące przedmioty na świadectwie szkoły podstawowej:

    • Technik mechatronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka;

Branżowa Szkoła I Stopnia – warunki przyjęcia do szkoły:

Punktacji podlegają następujące przedmioty na świadectwie szkoły podstawowej:

    • Klasa wielozawodowa: język polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

 

Uwaga!
Wnioski o przyjęcie do szkoły należy pobrać ze strony szkoły pod adresem: http://zsoizsolec.edu.pl/ – zakładka Rekrutacja/Formularze rekrutacyjne

Wypełniony komplet dokumentów należy składać w sekretariacie ZSOiZ w Solcu Kuj. ul. 29 Listopada 7  lub przesłać drogą elektroniczną na email: sekretariat@zsoizsolec.edu.pl
Informacja telefoniczna pod numerem:  52 387 13 09 lub 508 480 271