OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:

Liceum Ogólnokształcące – warunki przyjęcia do szkoły:

Punktacji podlegają następujące przedmioty na świadectwie gimnazjalnym/szkoły podstawowej:

  • Profil wojskowy – nowość : język polski, matematyka, język obcy, historia.
  • Profil biologiczno – chemiczny: język polski, matematyka, język obcy, biologia.
  • Profil humanistyczny: język polski, matematyka, język obcy, historia.

Technikum – warunki przyjęcia do szkoły:

Punktacji podlegają następujące przedmioty na świadectwie gimnazjalnym/szkoły podstawowej:

  • Technikum mechatroniczne: język polski, matematyka, język obcy, informatyka;

Branżowa Szkoła I Stopnia – warunki przyjęcia do szkoły:

Punktacji podlegają następujące przedmioty na świadectwie gimnazjalnym/szkoły podstawowej:

  • Klasa wielozawodowa: język polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
  • Klasa operatorów obrabiarek CNC: język polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie.