Zapraszamy do naszej szkoły

W roku szkolnym 2024/2025 otwieramy w ZSOiZ w Solcu Kujawskim pierwszą klasę Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym oraz Branżową szkołę I stopnia. Przypominamy, że na stronie szkoły można pobrać listy podręczników (w zakładce Dla uczniów).
Informujemy również, że we wrześniu odbędzie się w bibliotece szkolnej kiermasz używanych podręczników.

Zapraszamy

Gala wręczenia nagród

Dzisiaj o godzinie 11.00 na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Międzyszkolnych Konkursów: literackiego i recytatorskiego. Na galę przyjechali wyróżnieni uczniowie, towarzyszący im rodzice oraz przedstawiciele szkół reprezentowanych przez młodzież.
Po przywitaniu gości, omówieniu idei przedsięwzięcia, nastąpiło wręczenie nagród. Na zakończenie uroczystości przybyli goście zabrali głos, podkreślając wagę, charakter oraz przekaz konkursu.
Wszystkim Laureatom i Osobom wyróżnionym oraz ich Rodzicom i Nauczycielom, którzy zainspirowali młodzież do wzięcia udziału w konkursie serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!
Bardzo dziękujemy RR za ufundowanie nagród konkursowych.

J. Ciesielska, K. Kacprzak, M. Fiałkowska

  

   

Edukacja dla bezpieczeństwa

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Solca Kujawskiego uczniowie klas 1. mogli wziąć bezpłatny udział w obowiązkowych zajęciach z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.
W ramach zajęć młodzież odbyła szkolenie strzeleckie oraz uczyła się sztuki przetrwania w sytuacji zagrożenia. Na koniec było pieczenie kiełbasek przy ognisku.

B. Kołota, D. Worona

  

  

Obóz wojskowy w Toruniu

W dniach 12-14 czerwca 2024 r. uczniowie klas mundurowych wzięli udział w obozie szkoleniowym zorganizowanym w warunkach poligonowych. Zajęcia odbyły się w Toruniu. Program szkolenia obejmował m.in.: zasady musztry indywidualnej i zespołowej, techniki i zasady pokonywania terenu i przeszkód, pojęcia teorii strzału, zasady strzelania i bezpiecznego posługiwania się bronią, a także szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Przez trzy dni, pod okiem doświadczonych instruktorów wojskowych, odbywały się intensywne ćwiczenia, ze szczególnym naciskiem na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.  Podsumowaniem zajęć były zawody drużynowe, w których każdy z uczestników mógł wykazać się zdobytymi wcześniej umiejętnościami. W zgodnej ocenie instruktorów najlepszymi strzelcami wśród dziewcząt okazały się: K. Poberezka i N. Dziuba (1b). Wśród chłopców natomiast nie mieli sobie równych: F. Pliszka i B. Zboracki (2a).
Serdecznie dziękujemy Organizatorowi szkolenia i uczestnikom obozu wojskowego.

W. Jóźwiakowska, A. Rolirad i J. Ciesielska