Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

12 września 2018 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).
19 września 2018 r. (środa) – Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców (godz. 17:00).
14 listopada 2018 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).
30 stycznia 2019 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).
13 marca 2019 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).
22 maja 2019 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).