Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

08 września 2021 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami.
godz. 16:45 – klasy LO
godz. 17:00 – klasy Technikum
godz. 17:15 – klasy Branżowej Szkoły
15 września 2021 r. (środa) – Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców (godz. 17:00).
03 listopada 2021 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami – godz. 17.00.
15 grudnia 2021 r. (środa) – Drzwi otwarte dla rodziców – godz. 16.30.