Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

18 września 209 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).
25 września 2019 r. (środa) – Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców (godz. 17:00).
13 listopada 2019 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).
15 stycznia 2020 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).
18 marca 2020 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).
20 maja 2020 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).