Stowarzyszenie
„Absolwenci i Miłośnicy ZSOiZ w Solcu Kujawskim”
ul. 29 Listopada 7
nr konta:
93 1240 3507 1111 0011 3118 1022
NIP: 5543017585
 
 
Rada Rodziców
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim
ul. 29 Listopada 7
86-050 Solec Kujawski
nr konta:
48 1240 3507 1111 0011 3087 2596
NIP: 5542592583