Stowarzyszenie
„Absolwenci i Miłośnicy ZSOiZ w Solcu Kujawskim”
ul. 29 Listopada 7
nr konta:
93 1240 3507 1111 0011 3118 1022
NIP: 5543017585
 
 
Rada Rodziców
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim
ul. 29 Listopada 7
86-050 Solec Kujawski
nr konta:
48 1240 3507 1111 0011 3087 2596
NIP: 5542592583

 

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

13 września 2023 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami – godz. 17.00.
20 września 2023 r. (środa) – Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców – godz. 17:00.
08 listopada 2023 r. (środa) – Zebrania klasowe z rodzicami – godz. 17.00.
13 grudnia 2023 r. (środa) – Drzwi otwarte dla rodziców – godz. 17.00.
03 kwietnia 2024 r. (środa) – Zebrania klasowe z rodzicami – godz. 17.00.
22 maja 2024 r. (środa) – Drzwi otwarte dla rodziców – godz. 17.00.