Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

07 września 2022 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami – godz. 17.00.
14 września 2022 r. (środa) – Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców – godz. 17:00.
09 listopada 2022 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami – godz. 17.00.
04 grudnia 2022 r. (środa) – Drzwi otwarte dla rodziców – godz. 16.30.
15 marca 2023 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami – godz. 17.00.
17 maja 2023 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami – godz. 17.00