Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

13 września 2023 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami – godz. 17.00.
20 września 2023 r. (środa) – Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców – godz. 17:00.
08 listopada 2023 r. (środa) – Zebrania klasowe z rodzicami – godz. 17.00.
13 grudnia 2023 r. (środa) – Drzwi otwarte dla rodziców – godz. 17.00.
03 kwietnia 2024 r. (środa) – Zebrania klasowe z rodzicami – godz. 17.00.
22 maja 2024 r. (środa) – Drzwi otwarte dla rodziców – godz. 17.00.

Terapeuta ds. uzależnień i inne rodzaje wsparcia

W tym roku kalendarzowym zmieniły się miejsce i godziny konsultacji terapeutycznych dla naszych uczniów i rodziców.
Konsultacje będą się odbywały regularnie w każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca, w godzinach od 13.00 do 15.00.

Dyżur będzie w Domu Dobrych Praktyk, przy Placu Jana Pawła II

Rodzaje wsparcia specjalistów – oferowanych na terenie naszego miasta – do pobrania