Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Statut Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim