Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Solcu Kujawskim 

Dyrektor Szkoły – Katarzyna Wolińska

Wicedyrektor – Lucyna Stefańska

Kierownik Szkolenia Praktycznego – Kamilia Swinarenko

 

       

      Nazwisko i imię 

 

                                  Stanowisko 

 mgr Wolińska Katarzyna

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki 

 mgr Stefańska Lucyna

Wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego

mgr Andrzejewski Mariusz

Nauczyciel historii, geografii i informatyki

dr Benzhour Khalid Nauczyciel fizyki i przyrody 
mgr Bochat Katarzyna Nauczyciel języka polskiego

mgr Chomska Małgorzata

Nauczyciel matematyki

mgr inż. Cisowski Andrzej

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Dębowska-Milewska  Mariola

Nauczyciel historii, geografii i przyrody

mgr Dolińska-Fojut Anna

Nauczyciel biologii i języka angielskiego

mgr Fiałkowska Małgorzata Nauczyciel bibliotekarz i wiedzy o kulturze

mgr Garczyńska Jolanta

Nauczyciel matematyki

mgr Kacperek Anna

Nauczyciel języka polskiego

inż. Kierzkowski Edward

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Kołota Beata

Nauczyciel edukacji wojskowej

dr Kondrat Aleksandra

Nauczyciel historii i etyki

mgr Lankauf Magdalena

Pedagog szkolny, nauczyciel kompetencji personalnych i społecznych

mgr inż. Maciejewski Krzysztof

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Mędlewski Sebastian

Nauczyciel kultury fizycznej

mgr Mickuś-Abramenkau Adrianna Nauczyciel języka niemieckiego
mgr Murawska Anna

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Noskowiak Dorota

Nauczyciel matematyki

mgr Nowik Zuzanna

Psycholog szkolny

dr Osiński Radosław

Nauczyciel języka polskiego, zajęć artystycznych, warsztatów   dziennikarskich i wiedzy o kulturze

mgr Radke Małgorzata

Nauczyciel religii

mgr Rolirad Anna

Nauczyciel języka angielskiego

mgr inż. Ryckowska Katarzyna Nauczyciel chemii i biologii

mgr Rydel – Strzelecka Bożena

Nauczyciel kultury fizycznej

mgr Swinarenko Kamilia

Nauczyciel języka rosyjskiego i języka polskiego, kierownik szkolenia praktycznego

mgr Jarzębowska Katarzyna

Nauczyciel języka polskiego

mgr Trokowska Magdalena

Psycholog szkolny

mgr Wawrzyniak Katarzyna

Nauczyciel języka hiszpańskiego i wiedzy o społeczeństwie

mgr Worona Damian

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i podstaw przedsiębiorczości