Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Solcu Kujawskim 

Dyrektor Szkoły – Katarzyna Wolińska

Wicedyrektor – Lucyna Stefańska

Kierownik Szkolenia Praktycznego – Kamilia Swinarenko

 

       

      Nazwisko i imię 

 

                                  Stanowisko 

 mgr Wolińska Katarzyna

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki 

 mgr Stefańska Lucyna

Wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego

 mgr Andrzejewski Mariusz

Nauczyciel historii, geografii i informatyki

 dr Benzhour Khalid Nauczyciel fizyki i przyrody 

 mgr Chomska Małgorzata

Nauczyciel matematyki

mgr inż. Cisowski Zdzisław

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

  mgr Dębowska-Milewska  Mariola

Nauczyciel historii, geografii i przyrody

 mgr Fiałkowska Małgorzata Nauczyciel bibliotekarz i wiedzy o kulturze

mgr Fronckiewicz Małgorzata

Nauczyciel matematyki

 mgr Garczyńska Jolanta

Nauczyciel matematyki

 mgr Jabłoński Tomasz

Nauczyciel kultury fizycznej

  inż. Kierzkowski Edward

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Kołota Beata

Nauczyciel edukacji wojskowej

 mgr Lankauf Magdalena

Pedagog szkolny, nauczyciel kompetencji personalnych i społecznych

mgr Mickuś-Abramenkau Adrianna Nauczyciel języka niemieckiego
mgr Murawska Anna

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Noskowiak Dorota

Nauczyciel matematyki

  dr Osiński Radosław

Nauczyciel języka polskiego, zajęć artystycznych, warsztatów   dziennikarskich i wiedzy o kulturze

mgr Radke Małgorzata

Nauczyciel religii

  mgr Rolirad Anna

Nauczyciel języka angielskiego

 mgr inż. Ryckowska Katarzyna Nauczyciel chemii i biologii

 mgr Rydel – Strzelecka Bożena

Nauczyciel kultury fizycznej

 mgr Swinarenko Kamilia

Nauczyciel języka rosyjskiego i języka polskiego, kierownik szkolenia praktycznego

 mgr Szewczyk – Jarzębowska Katarzyna

Nauczyciel języka polskiego i etyki

 mgr Wawrzyniak Katarzyna

Nauczyciel języka hiszpańskiego i wiedzy o społeczeństwie

 mgr Worona Damian

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i podstaw przedsiębiorczości