Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Od lewej:
Przewodnicząca SU – Daria Szarpak
Rzecznik praw ucznia – Przemysław Kujawa
Skarbnik – Hubert Chołuj
Zastępca przewodniczącej – Natalia Krzemieniecka
Gazetka i publikacja wydarzeń – Aleksandra Gliwińska
 

 

 

 

 

 

Działania Samorządu Uczniowskiego