Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

Przewodnicząca SU – Amelia Lindenau
Rzecznik praw ucznia – Przemysław Kujawa
Skarbnik – Igor Andrzejczak
Zastępca przewodniczącej – Paweł Magdziński
Gazetka i publikacja wydarzeń – Justyna Ostrowska, Amelia Lindenau
Informacje strona, Facebook- Maria Mordacz
Współpraca z pedagogiem – Oliwia Sudolska
Poczet sztandarowy – Oliwia Sudolska, Aleksandra Czajkowska, Jakub Dryglas
 

Działania Samorządu Uczniowskiego

Plan działania 2020-21