Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Opiekun – Katarzyna Ryckowska

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Zuzanna Szprynger – klasa III b

Zastępca przewodniczącej – Natalia Krzemieniecka – klasa II b

Rzecznik Praw Ucznia – Dominika Narloch – klasa IV d
Skarbnik – Julia Dressler – klasa III b

 

Działania Samorządu Uczniowskiego