Prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem szkoły pod numer 508 480 271 oraz na mail: sekretariat@zsoizsolec.edu.pl