W dniach 8 do 10 stycznia 2020r. opiekun klas mundurowych p. Beata  Kołota wzięła udział w IX Ogólnopolskim Forum Szkół pn. „Edukacja Obronna Młodzieży”
W trakcie Forum poruszone zostały następujące tematy:

 1. Możliwość tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego – nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Przygotowanie wojskowe – program szkolenia uczniów oddziałów przygotowania wojskowego.
 3. Finansowanie oddziałów przygotowania wojskowego.
 4. Projekt Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w świetle tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego.
 5. Pozyskiwanie poza resortem obrony narodowej mienia przydatnego w prowadzeniu klas mundurowych.
 6. Przedstawienie możliwości szkoleniowych – zajęcia strzeleckie na strzelnicy.
 7. Nieodpłatne przekazywanie szkołom mienia Skarbu Państwa, niewykorzystywanego w Siłach Zbrojnych – aktualna procedura.
 8. Szkolenia dedykowane nauczycielom klas mundurowych.
 9. Program „Strzelnica w powiecie”.
 10. Centralny Zlot Klas Mundurowych.
 11. Możliwości doskonalenia zawodowego pod kątem realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.