Nasi uczniowie uczestniczyli wczoraj w interesujących wykładach w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.
IBE prowadzi badania naukowe dotyczące przede wszystkim efektywności systemu edukacji w Polsce.
Przybliżono naszym uczniom zwłaszcza: model działania młodego badacza, historię IBE, losy absolwentów szkół, ścieżkę zawodową uczniów polskich szkół czy zaprezentowano, w jaki sposób konstruować zawodowe portfolio.
Dziękujemy pracownikowi, p. Pawłowi Szymborskiemu, kierownictwu oraz badaczom za życzliwe, konstruktywne spotkanie!
Instytut Badań Edukacyjnych funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.
Nad aspektem wychowawczym czuwały: p. Katarzyna Ryckowska, p. Anna Rolirad, p. Mariola Dębowska-Milewska, p. Aleksandra Kondrat.
 
  
 
Więcej zdjęć na szkolnym Facebooku ⇒⇒⇒