W 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczniowie klas LO o profilu edukacja wojskowa, wzięli udział w uroczystej mszy świętej oraz składaniu wiązanek przy Pomniku Niepodległości.

B. Kołota, D. Worona