Chemiczki z 3a na sobotnich zajęciach. Reakcje strącania osadów.