Życzenia od Samorządu Uczniowskiego

W ten szczególny czas Wielkanocny życzę Wam wszystkim i każdemu z osobna
wytrwałości w obecnej sytuacji, rozwagi w tym co robicie,
sukcesów w pogłębianiu swoich pasji, zdrowia dla Was oraz Waszych bliskich, energii na obowiązki szkolne, głów pełnych pomysłów na spędzanie tego trudnego czasu, wiary na lepsze jutro, uśmiechu na każdy dzień, smacznego jajka i mokrego Dyngusa. 

A za nami 3 tygodnie nauki zdalnej, tak więc chciałabym  podziękować  Wam   –    koleżanki i koledzy, wszystkim Rodzicom, a przede wszystkim naszym  nauczycielom za zaangażowanie  w to, aby nasza nauka mogła odbywać się systematycznie oraz  że mieliśmy możliwość poszerzania naszej wiedzy.                                                                                                                                                                        Przewodnicząca   Samorządu  Uczniowskiego
                                                                                                                  Daria Szarpak

Konkurs recytatorski

Przypominam, że po powrocie do szkoły odbędzie się konkurs recytatorski.
Wszystkich, którzy zgłosili się do wzięcia udziału, proszę o utrwalanie swoich tekstów, natomiast tym, którzy repertuaru jeszcze nie wybrali służę radą i pomocą.
Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia nad wzięciem udziału, serdecznie zachęcam i zapraszam do kontaktu.

M. Fiałkowska

Poprawki z egzaminu zawodowego dla Technikum

Dotyczy osób, które nie zdały egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń-luty 2020 r. będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.,  do 31 marca br.

Poniżej znajduje się deklaracja do pobrania.

Załącznik 3-egzamin Technikum

Wypełnioną deklarację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan, albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres: sekretariat@zsoizsolec.edu.pl

 

Konkurs polonistyczny

Napisz wiersz na dowolnie wybrany temat

lub

opowiadanie: ,,Moje życie w czasach zarazy”

Prace proszę przesyłać na adres pani Katarzyny Szewczyk – Jarzębowskiej w dzienniku elektronicznym do odwołania przerwy w zajęciach odbywających się w szkole.

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła – zajęcia dla maturzystów

Informujemy, że od poniedziałku rozpoczną się zajęcia Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły. Na początek od 16.03 do 20.03.2020 r. przygotowano lekcje online – wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję dla klas maturalnych z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, fizyka, historia, chemia oraz wiedza o społeczeństwie.

Można je będzie obejrzeć na stronie kujawsko-pomorskie.pl oraz na https://edupolis.pl/e-learnig/

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 

Nowy komunikat dla młodocianych pracowników oraz pracodawców

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.