Medyczne Środy

Dnia 21. 11. 2018 r. (środa), grupa biologiczno – chemiczna I klasy LO wraz z opiekunem p. Katarzyną Ryckowską po raz kolejny uczestniczyła w wykładzie zorganizowanym przez Collegium Medicum w ramach tzw. MEDYCZNYCH ŚRÓD. Temat wykładu: „Przyczyny występowania chorób cywilizacyjnych. Co robimy nie tak?”

                  

Obchody Święta Niepodległości

Nasza szkoła obchodziła 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, uczestnicząc w kilku wydarzeniach:

  • 8 listopada grupa mundurowa wraz z panią dyrektor Katarzyną Wolińską i panią Beatą Kołota gościła na uroczystościach wojskowych w I Pomorskiej Brygadzie Logistycznej w Bydgoszczy

 

                      

  • 9 listopada odbył się uroczysty apel, na którym odśpiewaliśmy Hymn Narodowy w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” oraz miało miejsce ślubowanie uczniów klasy mundurowej w wojskowym ceremoniale

 

            

            

            

  • 11 listopada delegacja ZSOiZ brała udział w uroczystościach miejsko-gminnych i składała wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich

 

          

                                                              

 

Wyniki konkursu „Na tropach Niepodległej”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie historycznym na prezentację multimedialną  zorganizowanym przez Muzeum Solca im. Księcia Przemysła pod nazwą „Na tropach Niepodległej”.

I miejsce zajął Jakub Kowalski z I klasy LO

II miejsce zajęła Maja Kamrowska z I klasy LO

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców.

Mariola Dębowska-Milewska

           

   

Wyniki Konkursu Recytatorskiego

7 XI 2018r. w bibliotece szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski o tematyce patriotycznej, w którym udział wzięło siedmioro uczniów z LO i TM. Jury w składzie: p. Celina Bartz i p. Lucyna Stefańska po długich obradach wyłoniło zwycięzców:

1 miejsce – Michał Kamiński z TM

2 miejsce – Kinga Mazur z LO

3 miejsce – Natalia Krzemieniecka z LO

Serdecznie gratulujemy!!!

Organizatorki: K. Szewczyk – Jarzębowska i M. Fiałkowska

Spotkanie z pracodawcami

24 października 2018 roku odbyło się spotkanie z pracodawcami, kształcącymi młodocianych pracowników. Celem spotkania było podsumowanie współpracy w roku szkolnym 2017/2018, omówienie wyników egzaminu zawodowego, przepisów dotyczących zawierania i rozwiązywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz procedur związanych z refundacją kosztów wynagrodzeń , które zostały przybliżone pracodawcom przez specjalistę działu refundacji z CEiPM w Bydgoszczy.

Kamilia Swinarenko

Sukces

Dnia 3 października br. odbyło się uroczyste wręczenie odznak i nagród dla osób z Powiatu Bydgoskiego. W uroczystości uczestniczył Starosta Bydgoski Wojciech Porzych oraz  wicestarosta Zbigniew Łuczak, Zenon Rydelski – Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego,  Radni Powiatu Bydgoskiego oraz przedstawiciele gmin z Powiatu Bydgoskiego.

Z satysfakcją informujemy, że dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został uhonorowany nauczyciel naszej szkoły p. Radosław Osiński.

Serdecznie gratulujemy.

Więcej na  http://powiat.bydgoski.pl/contents/content/105/4537

 

Porozumienie z wojskiem

10 października dyrektor szkoły pani Katarzyna Wolińska podpisała porozumienie o współpracy z przedstawicielami I Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Współpraca dotyczy klasy mundurowej
i obejmuje przede wszystkim organizowanie wspólnych przedsięwzięć integrujących naszą młodzież
i środowisko żołnierskie Jednostki Wojskowej.