Dzień bez samochodu – rajd rowerowy

22 września obchodziliśmy Światowy Dzień bez Samochodu!  Z tej okazji UKS „Top” Solec Kujawski zorganizował „I Solecki Rajd”. W wydarzeniu, które miało uświadomić mieszkańcom naszego miasta korzyści zdrowotne płynące z jazdy rowerem, brali udział również uczniowie naszej szkoły i nauczyciele.
Pokonaliśmy prawie 10 kilometrową trasę ścieżkami rowerowymi naszego miasta.

Martyna Figura

 

 

 

Wizyta w Muzeum

W piątek 18 września br. pani dyrektor Katarzyna Wolińska i pani wicedyrektor Lucyna Stefańska wraz z uczniami Natalią Krzemieniecką, Pawłem Magdzińskim oraz Wojciechem Siemieniuchem odwiedzili Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Brali udział w uroczystym przekazaniu obrazu przedstawiającego bł. Czesława Jóźwiaka do muzeum przez Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego. Wysłuchali życiorysu bł. Czesława Jóźwiaka, który urodził się w nieistniejącej już wsi niedaleko Solca i był ochrzczony w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Na koniec koncertu poświęconego bohaterowi wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę o Błogosławionym napisaną przez soleckich artystów. Uroczystość zakończyła się pysznym poczęstunkiem. Z pewnością uczestnicy tego spotkania wynieśli z niego wiele ważnych wartości.

                                                                                                                                           Natalia Krzemieniecka

 

Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020”

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w największej polskiej akcji ekologicznej: Sprzątanie świata – Polska, która przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

Tegoroczna akcja różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19. Szkołę reprezentowały klasy pierwsze wraz z wychowawcami.

„Norweski filozof Arne Naess, twórca ekologii głębokiej, niejednokrotnie podkreślał, że otaczające nas środowisko naturalne ma duszę, o którą należy bezwzględnie dbać. Dusza ta potrzebuje pielęgnacji i ukojenia. Aby uzyskać stan ekologicznej czystości nie można zanieczyszczać świata. Z powyższego faktu doskonale zdają sobie sprawę uczniowie klas I  Technikum, LO i BS I stopnia, którzy na godzinach wychowawczych oczyszczali lokalną, przyszkolną rzeczywistość z zatruwających glebę śmieci”.

Wychowawcy: Mariola Dębowska-Milewska, Aleksandra Kondrat, Sebastian Mędlewski.

  

   

 

Zebrania z rodzicami

Informujemy, że dnia 9 września 2020 r. (środa), odbędą się zebrania z rodzicami według następującego harmonogramu:

  • godz. 16:30 – klasy LO
  • godz. 17:00 – klasy Technikum
  • godz. 17:30 – klasy Branżowej Szkoły I stopnia

Prosimy o przestrzeganie zasad umieszczonych w Procedurach organizacji pracy szkoły podczas pandemii, który jest dostępny w zakładce COVID-19.

Dyrekcja ZSOiZ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

          Przed przyjściem do szkoły należy zapoznać się z procedurami umieszczonymi w zakładce COVID-19 i na rozpoczęcie roku przynieść odpowiednie oświadczenie. We wrześniu w bibliotece szkolnej odbędzie się kiermasz używanych podręczników (organizacja ujęta w procedurach).

         Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych według poniższego harmonogramu:

godz. 9.00 – klasy liceum ogólnokształcącego

1a – sala 58

2a – sala 72

2b – sala 68

2c – sala 73

3b – sala 59

godz. 10.00 – klasy technikum

1c – sala 43

2d – sala 74

3d – sala 71

4d – sala 1

godz. 11.00 – klasy branżowej szkoły I stopnia

1e – sala 57

2e – sala 70

2f – sala 69

3f – sala 44

                                                                                  Dyrekcja ZSOiZ

Monitoring

     Dyrektor szkoły informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i ich mienia od 1 września 2020r. zostanie uruchomiony monitoring wizyjny w dwóch pomieszczeniach z szafkami na podręczniki.

Wykaz bezpłatnych podręczników do klas I

Nasza szkoła oferuje bezpłatne podręczniki dla uczniów klas pierwszych.
Uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum otrzymają następujące podręczniki:
1. Język polski – część I i część II
2. Matematyka
3. Wiedza o społeczeństwie
4. Edukacja dla bezpieczeństwa
5. Fizyka
Uczniowie Technikum otrzymają również książki do przedmiotów zawodowych.
Branżowa Szkoła I stopnia natomiast otrzyma podręczniki do następujących przedmiotów:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Edukacja dla bezpieczeństwa
4. Historia
Klasa II Liceum Ogólnokształcącego otrzyma „Podstawy przedsiębiorczości”