Gość w naszej szkole

24 X 2018r. do naszej szkoły na zaproszenie p. katechetki przybyła p. Katarzyna Mitura, absolwentka naszej szkoły, która w sierpniu br. wyjechała na roczną misję jako wolontariuszka do Kazachstanu. Pani Kasia pracuje tam w Domu Dziecka.

W czasie spotkania z młodzieżą opowiadała o swoim wyborze i o ciekawej, a zarazem trudnej pracy w Kazachstanie.

M. Radke

Wyjazd integracyjny klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia

25 października 2018 roku uczniowie klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia wraz z opiekunami pojechali na Łuczniczkę do Bydgoszczy na kręgle. Celem wyjazdu była integracja klasy. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły. Bawiliśmy się świetnie. W każdym zespole zostali wyłonieni zwycięzcy, a na koniec w nagrodę wszyscy zostali zaproszeni na pizzę.

K. Swinarenko

„Rodacy Bohaterom”

Zapraszam całą społeczność szkolną do wzięcia udziału w akcji „Rodacy Bohaterom”, do której zachęca fundacja Lex Lupus. Akcja ma na celu pomoc naszym rodakom mieszkającym na Kresach Wschodnich. Często są to osoby, które kiedyś narażały swoje życie za naszą Ojczyznę, a dziś przyszło im żyć w biedzie i zapomnieniu.

Akcja trwa do 14XII 2018r. Zbieramy żywność długoterminową, znicze (białe i czerwone) oraz kartki z życzeniami świątecznymi (najlepiej własnoręcznie zrobione, koniecznie WYPISANE)

Osoba odpowiedzialna za koordynację akcji – M.Fiałkowska

Spotkanie z pracodawcami

24 października 2018 roku odbyło się spotkanie z pracodawcami, kształcącymi młodocianych pracowników. Celem spotkania było podsumowanie współpracy w roku szkolnym 2017/2018, omówienie wyników egzaminu zawodowego, przepisów dotyczących zawierania i rozwiązywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz procedur związanych z refundacją kosztów wynagrodzeń , które zostały przybliżone pracodawcom przez specjalistę działu refundacji z CEiPM w Bydgoszczy.

Kamilia Swinarenko

Awans naszych badmintonistów

W dniu 25 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły – reprezentacja w składzie: Klaudia Michaelis , Zuzanna Wysocka ,Przemysław Kujawa, Hubert Mordacz i Jakub Żurek  zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w Badmintonie i uzyskała dzięki temu awans do uczestnictwa w zawodach rangi wojewódzkiej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Nauczyciel W-F Bożena Rydel- Strzelecka.

              

Medyczne Środy

17. 10. 2018 r. (środa), grupa biologiczno – chemiczna I klasy LO wraz z opiekunem p. Katarzyną  Ryckowską uczestniczyła w wykładzie zorganizowanym przez Collegium Medicum w ramach tzw. MEDYCZNYCH ŚRÓD. Temat wykładu: „Od genu do raka – czyli o anarchii komórkowej”.

Sukces

Dnia 3 października br. odbyło się uroczyste wręczenie odznak i nagród dla osób z Powiatu Bydgoskiego. W uroczystości uczestniczył Starosta Bydgoski Wojciech Porzych oraz  wicestarosta Zbigniew Łuczak, Zenon Rydelski – Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego,  Radni Powiatu Bydgoskiego oraz przedstawiciele gmin z Powiatu Bydgoskiego.

Z satysfakcją informujemy, że dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został uhonorowany nauczyciel naszej szkoły p. Radosław Osiński.

Serdecznie gratulujemy.

Więcej na  http://powiat.bydgoski.pl/contents/content/105/4537

 

Porozumienie z wojskiem

10 października dyrektor szkoły pani Katarzyna Wolińska podpisała porozumienie o współpracy z przedstawicielami I Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Współpraca dotyczy klasy mundurowej
i obejmuje przede wszystkim organizowanie wspólnych przedsięwzięć integrujących naszą młodzież
i środowisko żołnierskie Jednostki Wojskowej.