Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Solcu Kujawskim 

Dyrektor Szkoły – Katarzyna Wolińska

Wicedyrektor – Lucyna Stefańska

Kierownik Szkolenia Praktycznego – Kamilia Swinarenko

 

       

      Nazwisko i imię 

 

                                  Stanowisko 

 mgr Wolińska Katarzyna

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki 

 mgr Stefańska Lucyna

Wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego

mgr Andrzejewski Mariusz

Nauczyciel historii, geografii i informatyki

dr Benzhour Khalid Nauczyciel fizyki i przyrody 
mgr Bochat Katarzyna Nauczyciel języka polskiego

mgr Chomska Małgorzata

Nauczyciel matematyki

dr Cieszyńska Beata

Nauczyciel języka polskiego

mgr Dębowska-Milewska  Mariola

Nauczyciel historii, geografii i przyrody

mgr Dolińska-Fojut Anna

Nauczyciel biologii i języka angielskiego

mgr Fiałkowska Małgorzata Nauczyciel bibliotekarz i wiedzy o kulturze

mgr Garczyńska Jolanta

Nauczyciel matematyki

mgr Kacperek Anna

Nauczyciel języka polskiego

inż. Kierzkowski Edward

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Kołota Beata

Nauczyciel edukacji wojskowej

dr Kondrat Aleksandra

Nauczyciel historii i etyki

mgr Lankauf Magdalena

Pedagog szkolny, nauczyciel kompetencji personalnych i społecznych

mgr Mędlewski Sebastian

Nauczyciel kultury fizycznej

mgr Mickuś-Abramenkau Adrianna Nauczyciel języka niemieckiego
mgr Murawska Anna

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Noskowiak Dorota

Nauczyciel matematyki

dr Osiński Radosław

Nauczyciel języka polskiego, zajęć artystycznych, warsztatów   dziennikarskich i wiedzy o kulturze

mgr Radke Małgorzata

Nauczyciel religii

mgr Rolirad Anna

Nauczyciel języka angielskiego

mgr inż. Ryckowska Katarzyna Nauczyciel chemii i biologii

mgr Rydel – Strzelecka Bożena

Nauczyciel kultury fizycznej

mgr Swinarenko Kamilia

Nauczyciel języka rosyjskiego i języka polskiego, kierownik szkolenia praktycznego

mgr Szewczyk – Jarzębowska Katarzyna

Nauczyciel języka polskiego

mgr Trokowska Magdalena

Psycholog szkolny

mgr Walczak Małgorzata

Nauczyciel matematyki

mgr Wawrzyniak Katarzyna

Nauczyciel języka hiszpańskiego i wiedzy o społeczeństwie

mgr Worona Damian

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i podstaw przedsiębiorczości