Oto prace wykonane przez naszych uczniów w ramach lekcji chemii.

K. Ryckowska.

   

M. Smerliński 2c                          M. Milewska 2a                             N. Grochowska 2a

 

                                A. Gliwińska 2a                                                  J. Klimek 2a

  

A. Skonieczny 2c                                                    J. Klimek 2a