Dyżur terapeuty do spraw uzależnień w miesiącu październiku dla uczniów, rodziców i nauczycieli:
12 i 19.09.2020 r., w godzinach: 13.00 – 15.00
Parter, sala numer 1.