09 września 2020 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami.
godz. 16:30 – klasy LO
godz. 17:00 – klasy Technikum
godz. 17:30 – klasy Branżowej Szkoły
23 września 2020 r. (środa) – Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców (godz. 17:00).
18 listopada 2020 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00), przeniesione na 02 grudnia 2020 r.
Zebrania odbędą się online poprzez aplikację Teams. Państwo logujecie się przez konta swoich dzieci.
24 marca 2021 r. (środa) – Klasowe zebrania dla rodziców uczniów klas maturalnych (godz. 17:00).
Zebrania odbędą się online poprzez aplikację Teams. Państwo logujecie się przez konta swoich dzieci.
Rodzice uczniów pozostałych klas o formie zebrania zostaną poinformowani przez wychowawców.
19 maja 2021 r. (środa) – Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).