PZO

PZO Chemia

PZO Biologia

PZO Matematyka

PZO Język polski

PZO Geografia

PZO-Historia, HiS i HiT

PZO Etyka

PZO Języki obce

PZO Informatyka

PZO Prawo pracy

PZO Wos

PZO Filozofia

PZO Promocja zdrowia i ratownictwo przedmedyczne

PZO Działalność gospodarcza

PZO Podstawy przedsiębiorczości

PZO Religia

PZO Fizyka

PZO Warsztaty dziennikarskie, Zajęcia artystyczne

PZO Edukacja dla bezpieczeństwa

PZO Edukacja wojskowa

PZO WF

PZO Przedmioty zawodowe Technikum