Kujawsko-Pomorska e-Szkoła – zajęcia dla maturzystów

Informujemy, że od poniedziałku rozpoczną się zajęcia Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły. Na początek od 16.03 do 20.03.2020 r. przygotowano lekcje online – wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję dla klas maturalnych z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, fizyka, historia, chemia oraz wiedza o społeczeństwie.

Można je będzie obejrzeć na stronie kujawsko-pomorskie.pl oraz na https://edupolis.pl/e-learnig/

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 

Nowy komunikat dla młodocianych pracowników oraz pracodawców

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Odwołanie zajęć

UWAGA !

1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informuję, że od 12 do 25 marca 2020 r., zajęcia w naszej szkole zostają zawieszone.

2. Młodociani pracownicy realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

3. Dla uczniów BS I s. od 16 marca 2020 r., zostają zawieszone zajęcia na kursach zawodowych.

4. Termin zawieszenia zajęć może ulec zmianie. Proszę o sprawdzanie na bieżąco informacji na stronie szkoły.

5. Zebranie z rodzicami z dnia 18 marca jest przesunięte na 25 marca, o godz. 17.00 o ile zawieszenie zajęć nie będzie przedłużone.

6. Zgodnie z zaleceniami MEN proszę Rodziców o przestrzeganie środków ostrożności, aby młodzież unikała kontaktu z innymi ludźmi i pozostawała w domu.

Dyrektor ZSOiZ

 

Alchemicy na start…

We wtorek, 10 marca osiemnaścioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym – ALCHEMIK.
Celem konkursu jest popularyzowanie elementarnej wiedzy chemicznej i zachęcenie młodzieży  do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.
Na wyniki konkursu musimy poczekać do końca maja.
Poniżej zmagania  EKIPY ALCHEMIKÓW  z ZSOiZ.

Katarzyna Ryckowska

  

Nowy Samorząd Uczniowski

OTO NOWY SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Nowa opiekun samorządu uczniowskiego pani Katarzyna Wawrzyniak przydzieliła funkcje dla nowego składu.
Od lewej:
Przewodnicząca SU – Daria Szarpak
Rzecznik praw ucznia – Przemysław Kujawa
Skarbnik – Hubert Chołuj
Zastępca przewodniczącej – Natalia Krzemieniecka
Gazetka i publikacja wydarzeń – Aleksandra Gliwińska
Katarzyna Wawrzyniak

Dzień Kobiet

Dzisiaj z okazji Dnia Kobiet, chłopacy z samorządu w imieniu całej społeczności uczniowskiej wręczyli kwiaty nauczycielkom i pracowniczkom naszej szkoły.
Z tej okazji życzymy wszystkim kobietom wytrwałości z mężczyznami w naszej szkole.
Opiekun SU – K. Wawrzyniak
  
 
 

Nasi uczniowie pomagają

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję  PODARUJ MI TROCHĘ KARMY powadzoną przy współpracy z radnymi Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz w porozumieniu  z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Akcja miała na celu pozyskanie karmy dla soleckich kotów.
W czwartek  uczniowie z klasy I f zanieśli  zebraną  przez naszą młodzież   kocią karmę do Biblioteki Publicznej.
Bardzo dziękuję wszystkim, którym los zwierząt nie jest obojętny i którzy  mają potrzebę niesienia pomocy.

                                                                                       Katarzyna Ryckowska

Wyniki I etapu Konkursu Wiedzy o Solcu Kujawskim

Do etapu finałowego historycznego Konkursu Wiedzy o Solcu Kujawskim zakwalifikowali się następujący uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim:

Dawid Bartoszek II b
Aleksandra Gliwińska I a
Natalia Krzemieniecka II b
Dominika Narloch IV d
Gabriela Gomułka I a
Norbert Różalski I a
Martyna Makowska I a

Serdeczne gratulacje.

Dla finalistów , w dniu 11.03.2020 r., o godz. 14.00, zorganizowane zostanie spotkanie w Kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim.

Etap finałowy odbędzie się 23.03.2020 r., o godz.15.30 w Muzeum Solca.

M.Dębowska-Milewska

Koronawirus krzyżuje plany

Uczniowie grupy biologiczno – chemicznej klasy I LO w środę 04 marca wybrali się do Collegium Medicum wysłuchać kolejnego z serii wykładów organizowanych  w ramach MEDYCZNYCH ŚRÓD.
Tym razem wykład –  KAWA NA ZDROWIE – mieli wygłosić  dr Marek Jurgowiak i mgr Beata Ignasiak, ale niestety po przybyciu na miejsce zastaliśmy taką oto informację: