Konkurs recytatorski

Przypominam, że po powrocie do szkoły odbędzie się konkurs recytatorski.
Wszystkich, którzy zgłosili się do wzięcia udziału, proszę o utrwalanie swoich tekstów, natomiast tym, którzy repertuaru jeszcze nie wybrali służę radą i pomocą.
Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia nad wzięciem udziału, serdecznie zachęcam i zapraszam do kontaktu.

M. Fiałkowska

Poprawki z egzaminu zawodowego dla Technikum

Dotyczy osób, które nie zdały egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń-luty 2020 r. będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.,  do 31 marca br.

Poniżej znajduje się deklaracja do pobrania.

Załącznik 3-egzamin Technikum

Wypełnioną deklarację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan, albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres: sekretariat@zsoizsolec.edu.pl

 

Konkurs polonistyczny

Napisz wiersz na dowolnie wybrany temat

lub

opowiadanie: ,,Moje życie w czasach zarazy”

Prace proszę przesyłać na adres pani Katarzyny Szewczyk – Jarzębowskiej w dzienniku elektronicznym do odwołania przerwy w zajęciach odbywających się w szkole.

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła – zajęcia dla maturzystów

Informujemy, że od poniedziałku rozpoczną się zajęcia Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły. Na początek od 16.03 do 20.03.2020 r. przygotowano lekcje online – wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję dla klas maturalnych z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, fizyka, historia, chemia oraz wiedza o społeczeństwie.

Można je będzie obejrzeć na stronie kujawsko-pomorskie.pl oraz na https://edupolis.pl/e-learnig/

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 

Nowy komunikat dla młodocianych pracowników oraz pracodawców

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Odwołanie zajęć

UWAGA !

1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informuję, że od 12 do 25 marca 2020 r., zajęcia w naszej szkole zostają zawieszone.

2. Młodociani pracownicy realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

3. Dla uczniów BS I s. od 16 marca 2020 r., zostają zawieszone zajęcia na kursach zawodowych.

4. Termin zawieszenia zajęć może ulec zmianie. Proszę o sprawdzanie na bieżąco informacji na stronie szkoły.

5. Zebranie z rodzicami z dnia 18 marca jest przesunięte na 25 marca, o godz. 17.00 o ile zawieszenie zajęć nie będzie przedłużone.

6. Zgodnie z zaleceniami MEN proszę Rodziców o przestrzeganie środków ostrożności, aby młodzież unikała kontaktu z innymi ludźmi i pozostawała w domu.

Dyrektor ZSOiZ

 

Alchemicy na start…

We wtorek, 10 marca osiemnaścioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym – ALCHEMIK.
Celem konkursu jest popularyzowanie elementarnej wiedzy chemicznej i zachęcenie młodzieży  do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.
Na wyniki konkursu musimy poczekać do końca maja.
Poniżej zmagania  EKIPY ALCHEMIKÓW  z ZSOiZ.

Katarzyna Ryckowska

  

Nowy Samorząd Uczniowski

OTO NOWY SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Nowa opiekun samorządu uczniowskiego pani Katarzyna Wawrzyniak przydzieliła funkcje dla nowego składu.
Od lewej:
Przewodnicząca SU – Daria Szarpak
Rzecznik praw ucznia – Przemysław Kujawa
Skarbnik – Hubert Chołuj
Zastępca przewodniczącej – Natalia Krzemieniecka
Gazetka i publikacja wydarzeń – Aleksandra Gliwińska
Katarzyna Wawrzyniak