Zebrania z rodzicami

Informujemy, że dnia 9 września 2020 r. (środa), odbędą się zebrania z rodzicami według następującego harmonogramu:

  • godz. 16:30 – klasy LO
  • godz. 17:00 – klasy Technikum
  • godz. 17:30 – klasy Branżowej Szkoły I stopnia

Prosimy o przestrzeganie zasad umieszczonych w Procedurach organizacji pracy szkoły podczas pandemii, który jest dostępny w zakładce COVID-19.

Dyrekcja ZSOiZ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

          Przed przyjściem do szkoły należy zapoznać się z procedurami umieszczonymi w zakładce COVID-19 i na rozpoczęcie roku przynieść odpowiednie oświadczenie. We wrześniu w bibliotece szkolnej odbędzie się kiermasz używanych podręczników (organizacja ujęta w procedurach).

         Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych według poniższego harmonogramu:

godz. 9.00 – klasy liceum ogólnokształcącego

1a – sala 58

2a – sala 72

2b – sala 68

2c – sala 73

3b – sala 59

godz. 10.00 – klasy technikum

1c – sala 43

2d – sala 74

3d – sala 71

4d – sala 1

godz. 11.00 – klasy branżowej szkoły I stopnia

1e – sala 57

2e – sala 70

2f – sala 69

3f – sala 44

                                                                                  Dyrekcja ZSOiZ

Monitoring

     Dyrektor szkoły informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i ich mienia od 1 września 2020r. zostanie uruchomiony monitoring wizyjny w dwóch pomieszczeniach z szafkami na podręczniki.

Wykaz bezpłatnych podręczników do klas I

Nasza szkoła oferuje bezpłatne podręczniki dla uczniów klas pierwszych.
Uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum otrzymają następujące podręczniki:
1. Język polski – część I i część II
2. Matematyka
3. Wiedza o społeczeństwie
4. Edukacja dla bezpieczeństwa
5. Fizyka
Uczniowie Technikum otrzymają również książki do przedmiotów zawodowych.
Branżowa Szkoła I stopnia natomiast otrzyma podręczniki do następujących przedmiotów:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Edukacja dla bezpieczeństwa
4. Historia
Klasa II Liceum Ogólnokształcącego otrzyma „Podstawy przedsiębiorczości”

Oferta edukacyjna szkoły

Prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem rekrutacji do naszej szkoły, który znajduje się w zakładce Rekrutacja

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole!

Wykorzystaliśmy technologię zdjęć sferycznych (360 stopni) do zaprezentowania poszczególnych klas i miejsc w budynku ZSOiZ. https://www.youtube.com/watch?v=OJ4Ej5jjoH8

 
Nasza szkoła oferuje bezpłatne podręczniki dla uczniów klas pierwszych.
Uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum otrzymają następujące podręczniki:
1. Język polski – część I i część II
2. Matematyka
3. Wiedza o społeczeństwie
4. Edukacja dla bezpieczeństwa
5. Fizyka
Uczniowie Technikum otrzymają również książki do przedmiotów zawodowych.
Branżowa Szkoła I stopnia natomiast otrzyma podręczniki do następujących przedmiotów:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Edukacja dla bezpieczeństwa
4. Historia
 
 

 

 

Wakacyjne strzelanie

Dzięki Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu z Solca Kujawskiego, z którym Szkoła ma podpisaną umowę o współpracy, młodzież mogła wziąć udział w zajęciach na strzelnicy.
W dniu 10 lipca 2020 r. uczniowie klas edukacja wojskowa wzięli udział w wakacyjnym strzelaniu. Było to, pierwsze z wakacyjnego cyklu strzelań.
Młodzież strzelała z broni sportowej bocznego i centralnego zapłonu w tym karabinek i pistolet. Ogromnym powodzeniem cieszył się pistolet, z którego udawało się osiągnąć całkiem niezłe wyniki.
                                                                                                                                              Beata Kołota