„Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.” (o. Fabian Kaltbach).
Nasza społeczność szkolna ma dobre serca i po raz drugi włączyła się w akcję pomocy dla Domu Dziecka w Orłowie. Do pomocy zachęciła nas mama naszej uczennicy, Pani Iwona Jakubiak, która od lat troszczy się o mieszkańców tej placówki.
Dziękuję wszystkim zaprogramowanym na czynienie dobra.

Katarzyna Ryckowska