Nasza nauczycielka, p. Aleksandra Kondrat, otrzymała wyróżnienie w konkursie firmy Promethean. Nasza placówka wyposażona jest w aż 6 monitorów tej firmy!
Pani Kondrat jest szkolnym koordynatorem ds. Aktywnej Tablicy, niestrudzenie podnosi swoje kwalifikacje oraz całej kadry pedagogicznej w zakresie nowoczesnych technologii i komunikacji cyfrowej.
Tak – jesteśmy dumni – że tacy nauczyciele pracują w naszej szkole!
Gratulujemy!!!
Dyrekcja ZSOiZ i cała społeczność szkolna.