Projekty wraz ze sprawozdaniem, oświadczeniem i wypełnionym komputerowo formularzem zgłoszenia należy nadsyłać do 8 kwietnia 2022 r. na adres mailowy: konkursnaprojekt@cmjw.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2022 r. Organizacja finału konkursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, odbędzie się stacjonarnie lub online, o czym poinformujemy uczestników drogą mailową i na stronie internetowej Muzeum.
Wszelkich informacji o konkursie udzielają dr Ewelina Klimczak oraz mgr Monika Sobczak
z Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, mail:
konkursnaprojekt@cmjw.pl, tel./fax 77 434 34 75.

regulamin konkursu na projekt historyczny XIV edcyja 2021-2022

formularz_sprawozdania.zał 2.

oswiadczenie_i_formularz_zgloszenia_zał 1 i 3