W niedzielę  3 października 2021 roku Drużyny Uczennic i Absolwentów naszej  szkoły  pod opieką pani  Grażyny Cimachowskiej – emerytowanej nauczycielki  naszej szkoły i Bożeny Rydel- Strzeleckiej nauczyciela wychowania fizycznego  uczestniczyły w XXIX Ogólnopolskim Biegu  Szlakiem Męczeńskiej Drogi bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Bieg odbył się na trasie Bydgoszcz – Górsk. Jesteśmy  wszyscy zadowoleni, że mogliśmy  w  miłej przyjaznej  atmosferze  oddać po raz kolejny  hołd Wielkiemu Człowiekowi Patriocie  kapelanowi NSZZ ”Solidarność”, męczennikowi za wiarę, który w Bydgoszczy odprawił swoją  ostatnią  mszę i nauczał: „ aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka” 

B. Rydel-Strzelecka

  

Nasi reprezentanci na uroczystym otwarciu Biegu trzej panowie od lewej to znani nam  absolwenci