Przed przyjściem do szkoły należy zapoznać się z procedurami umieszczonymi w zakładce COVID-19
i na rozpoczęcie roku przynieść odpowiednie oświadczenie.

         Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych według poniższego harmonogramu:

godz. 9.00 – klasy liceum ogólnokształcącego

1a – sala 58
2a – sala 59
3a – sala 72
3b – sala 68
3c – sala 74

godz. 9.30 – klasy technikum

1c – sala 69
2c – sala 57
3d – sala 44
4d – sala 1

godz. 10.00 – klasy branżowej szkoły I stopnia

1e – sala 73
2e – sala 70
3e – sala 71
3f – sala 43

                                                                                   Dyrekcja ZSOiZ