Dyrektor szkoły informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i ich mienia od 1 września 2020r. zostanie uruchomiony monitoring wizyjny w dwóch pomieszczeniach z szafkami na podręczniki.