STUDIA DUALNE na UNIWERSYTECIE TECHNICZNO-PRZYRODNICZYM w Bydgoszczy na Wydziale Inżynierii Mechanicznej to nowy sposób kształcenia łączący praktykę z teorią. Jest to specjalistyczny kierunek o profilu praktycznym, stanowiący połączenie inżynierii mechanicznej (mechaniki i budowy maszyn) oraz inżynierii materiałowej.
Kierunek PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH – 3,5 LETNIE, można studiować w dwóch specjalnościach: TECHNOLOGICZNEJ oraz NARZĘDZIOWEJ CAD/CAM
 

Link do opisu kierunku na stronie uczelni znajduje się tutaj.