Dotyczy osób, które nie zdały egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń-luty 2020 r. będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.,  do 31 marca br.

Poniżej znajduje się deklaracja do pobrania.

Załącznik 3-egzamin Technikum

Wypełnioną deklarację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan, albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres: sekretariat@zsoizsolec.edu.pl