Napisz wiersz na dowolnie wybrany temat

lub

opowiadanie: ,,Moje życie w czasach zarazy”

Prace proszę przesyłać na adres pani Katarzyny Szewczyk – Jarzębowskiej w dzienniku elektronicznym do odwołania przerwy w zajęciach odbywających się w szkole.