Informujemy, że od poniedziałku rozpoczną się zajęcia Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły. Na początek od 16.03 do 20.03.2020 r. przygotowano lekcje online – wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję dla klas maturalnych z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, fizyka, historia, chemia oraz wiedza o społeczeństwie.

Można je będzie obejrzeć na stronie kujawsko-pomorskie.pl oraz na https://edupolis.pl/e-learnig/

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna