OTO NOWY SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Nowa opiekun samorządu uczniowskiego pani Katarzyna Wawrzyniak przydzieliła funkcje dla nowego składu.
Od lewej:
Przewodnicząca SU – Daria Szarpak
Rzecznik praw ucznia – Przemysław Kujawa
Skarbnik – Hubert Chołuj
Zastępca przewodniczącej – Natalia Krzemieniecka
Gazetka i publikacja wydarzeń – Aleksandra Gliwińska
Katarzyna Wawrzyniak