Wojewódzki Konkurs Plastyczny ” Obrona Cywilna Wokół Nas ” pod hasłem: „112-Ratuję,Pomagam,Nie blokuję”.
Zakres tematyczny konkursu jest następujący:
– prawidłowe korzystanie z numeru alarmowego 112 ,
– zagrożenia wynikające z nieprawidłowego używania numeru alarmowego 112 ,
– konsekwencje płynące z użycia numeru alarmowego 112 w nieprawidłowy sposób ,
– funkcjonowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego ,
– sposoby prawidłowego reagowania w przypadku wystąpienia różnych niebezpieczeństw i zdarzeń o charakterze kryzysowym ,
– cele i zadania Obrony Cywilnej.
Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną.
Technika wykonania prac:rysunek,grafika,malarstwo,kolaż,malowanie na tkaninie,komiks i techniki mieszane,znaczek pocztowy.
Dopuszczalny maksymalny format prac konkursowych – A 3.
Prace należy oddawać do 01 marca 2020r. do p. Damiana Worony.

Na wszystkich uczestników czekają nagrody.
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.
                                                                                                                                                               Damian Worona