Grupa biologiczno-chemiczna z III b bada właściwości redukujące aldehydów wykonując próby Tollensa i Trommera wykorzystując nowe pomoce naukowe.

Katarzyna Ryckowska