Ze względu na brak niektórych podręczników na rynku wydawniczym, informację na temat książek, które zakupi szkoła, uczniowie otrzymają w pierwszych dniach września. Do tego czasu prosimy wstrzymać się z zakupem podręczników.