1. Absolwenci gimnazjum otrzymają darmowe podręczniki do klasy pierwszej:

– liceum ogólnokształcącego z języka polskiego i matematyki,

– technikum z języka polskiego, matematyki, fizyki i przedmiotów zawodowych,

– branżowej szkoły w zawodach: operator obrabiarek skrawających i ślusarz – z języka polskiego
i matematyki.

We wrześniu odbędzie się szkolny kiermasz podręczników używanych.

  1. Absolwenci szkoły podstawowej otrzymają część darmowych podręczników. Dokładna informacja będzie zamieszczona w sierpniu na stronie szkoły.