Uczniowie klasy II b LO o profilu biologiczno-chemicznym podczas przygotowań własnych preparatów do obserwacji mikroskopowych. Było twórczo i ciekawie.