Projekt „Inwestycje w zawodowców” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

W ramach tego projektu nasza szkoła, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zrealizowała w miesiącach: czerwiec – lipiec-sierpień staże zawodowe dla uczniów naszej szkoły.

8 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w stażach zawodowych u takich przedsiębiorców jak:

  • P.W.Marian Wawrzyniak
  • POlIMER
  • Hydrapres
  • K.W.Electro

Uczniowie w ramach staży zdobywali głównie wiedzę praktyczną w zawodzie technik mechatronik. Pracowali 150 godzin, za co otrzymali wynagrodzenie w kwocie 1500zł.

 Od września ruszą dalsze przedsięwzięcia związane z tym projektem.

 

Koordynator szkolny

Katarzyna Wawrzyniak