Uczniowie klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim o specjalności technik mechatronik wzięli udział w zajęciach w ramach projektu „Inwestycje w zawodowców”. Tematyką zajęć było przygotowanie do części praktycznej egzaminu zawodowego w wszystkich trzech kwalifikacjach.
Tematyka zajęć pokrywała się z wszystkimi kwalifikacjami egzaminu zawodowego który jest potwierdzeniem gotowości uczniów do podjęcia samodzielnej pracy na stanowisku związanym z budową, konstrukcją i eksploatacją urządzeń mechatronicznych, a także jako silna podstawa do kontynuacji nauki dla osób które zdecydują się na dalszy rozwój naukowy na studiach technicznych.
W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z zakresem i formą praktycznego egzaminu zawodowego. Podczas kolejnych zajęć rozwiązywali zadania w ramach kwalifikacji E.03 , E.18 i E.19.

10 Uczniów w ramach w/w projektu wzięła udział w kursie na operatora wózków jezdniowych
Szkoła także otrzymała wyposażenie do pracowni mechatronicznej dla zawodu technik mechatronik